• Binnen 2 werkdagen bij je thuis bezorgd
 • Alle sneakers voorzien van het CE keurmerk
 • Door onze klanten beoordeeld met een 9.5
 • Gratis verzending

Privacybeleid

Dit privacy-beleid beschrijft de persoonsgegevens die worden verzameld of gegenereerd (verwerkt) wanneer u gebruik maakt van de website www.bss.shoes. Er wordt tevens uitgelegd hoe uw persoonsgegevens gebruikt, gedeeld en beschermd worden, welke keuzes u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?

BSS Shoes B.V. is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

BSS Shoes B.V.
Herdersweg 1
1251 EP Laren
The Netherlands

salessupport@bss.shoes

Bedrijfsregistratie: Kamer van Koophandel
Registratienummer: 84688815
BTW-nummer: NL863316281B01

Welke persoonsgegevens verzamelen we en wanneer?

Wij vragen u bepaalde persoonsgegevens te delen om u de producten en diensten waar u ons om verzoekt te kunnen leveren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u aankopen doet, contact opneemt met onze klantenservice, berichten wenst te ontvangen, een account aanmaakt, deelneemt aan onze evenementen, of gebruik maakt van onze sites.

Deze persoonsgegevens omvatten uw:

 • Contactgegevens, inclusief naam, e-mail, telefoonnummer, bezorg- en factuuradres;
 • Login en accountgegevens, inclusief schermnaam, wachtwoord en unieke gebruikers-ID;
 • Persoonsgegevens waaronder geslacht, woonplaats, geboortedatum en aankoopgeschiedenis;
 • Betalings- of credit card gegevens;
 • Gegevens over fysieke eigenschappen, waaronder gewicht, lengte en lichaamsafmetingen (zoals geschatte paslengte en schoen- en voetafmetingen of kledingmaat);

Kinderen

Wij voldoen aan lokale wetgeving en staan kinderen onder de wettelijke leeftijdsgrens van het land waarin zij woonachtig zijn niet toe zich te registreren op onze Site. We zullen om toestemming van de ouders/wettelijk vertegenwoordigers vragen wanneer kinderen deelnemen aan BSS Shoes B.V. win acties en evenementen.

Hulpmiddelen om te beheren welke persoonsgegevens wij verzamelen

Wanneer u gebruik maakt van onze Site, geven we ook tegelijkertijd kennis van of vragen we toestemming voor bepaalde praktijken. Zo zullen we bijvoorbeeld toestemming vragen om u pushberichten te sturen. We kunnen deze toestemming verkrijgen via de Site of door gebruik te maken van de standaardmachtigingen die beschikbaar zijn op uw apparaat.

In veel gevallen bieden internetbrowsers of mobiele toestellen aanvullende hulpmiddelen waarmee u zelf kunt bepalen wanneer uw apparaat bepaalde categorieën persoonsgegevens verzamelt of deelt. Uw mobiele toestel of internetbrowser kan bijvoorbeeld hulpmiddelen aanbieden waarmee u het gebruik van cookies of het delen van uw locatie kan beheren. Wij moedigen u aan om u vertrouwd te maken met deze hulpmiddelen die beschikbaar zijn op uw toestellen en deze te gebruiken.

Waarom en hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens als volgt:

Wanneer u onze Site gebruikt, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om het gevraagde product of de gevraagde dienst te leveren. Wanneer u bijvoorbeeld een aankoop doet op BSS Shoes, of als u deelneemt aan een evenement of een promotie, zullen wij de door u opgegeven contactgegevens gebruiken om met u te communiceren over de aankoop, het evenement of de promotie. Wanneer u contact opneemt met onze klantenservice, zullen wij gegevens over u, zoals leverings- of betalingsgegevens, of het product dat u gekocht hebt, gebruiken om u te helpen een probleem of vraag op te lossen.

Op overeenkomstige wijze, om content op sociale media te delen kan het nodig zijn om de accountgegevens van uw sociale media-account op te geven om u aan te melden.

Om informatie over onze producten, diensten en evenementen mee te delen en voor andere promotiedoeleinden

Wanneer u daarvoor toestemming geeft, sturen wij u marketingberichten en nieuws over de producten, diensten, evenementen en andere promoties van BSS Shoes. Nadat u toestemming hebt verleend, kunt u zich op elk moment afmelden.

Indien u een bestaande klant van BSS Shoes bent (bijvoorbeeld wanneer u een bestelling bij ons hebt geplaatst) kunnen wij, voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht, de door u verstrekte contactgegevens gebruiken om u marketingberichten te sturen over soortgelijke BSS Shoes producten of diensten (tenzij u zich hiervoor hebt afgemeld). In andere gevallen vragen wij uw toestemming voor het toezenden van marketingberichten. Wij kunnen de gegevens die u aan ons verstrekt gebruiken om u gepersonaliseerde berichten te sturen over producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn.

Om ons bedrijf, producten en diensten te exploiteren, te verbeteren en te onderhouden

Wij gebruiken de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens voor onze bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld, als u een aankoop doet, gebruiken we de informatie die u ons verstrekt in het kader van die aankoop gebruiken voor boekhoudkundige, audit- en andere interne functies. We kunnen persoonsgegevens over uw gebruik van onze producten en diensten aanwenden om uw gebruikservaring te verbeteren en om ons te helpen technische en onderhoudsproblemen vast te stellen en onze site te beheren.

Om de rechten, eigendom of veiligheid van BSS Shoes of anderen te beschermen

Wij kunnen uw persoonsgegevens over hoe u onze site gebruikt eveneens gebruiken ter preventie of opsporing van fraude, misbruik, illegaal gebruik en inbreuken op onze Gebruiksvoorwaarden en om te voldoen aan gerechtelijke bevelen, verzoeken van de overheid of het toepasselijk recht.

Voor algemene onderzoeks- en analytische doeleinden

Wij gebruiken gegevens over hoe onze bezoekers onze Site en diensten gebruiken om het gedrag en de voorkeuren van klanten beter te begrijpen. Wij kunnen bijvoorbeeld informatie over hoe bezoekers van www.bss.shoes hun producten zoeken en vinden gebruiken om een beter inzicht te krijgen in hoe we het best producten kunnen indelen en presenteren.

Andere doeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook op andere manieren gebruiken en zullen u in dat geval op het moment van de gegevensverzameling hiervan specifiek in kennis stellen en voor zover nodig uw toestemming vragen.

Wettelijke grondslagen

Om uw persoonsgegevens te verwerken, baseren wij ons op bepaalde wettelijke grondslagen, afhankelijk van de wijze waarop u interactie heeft met onze site.

 • Indien u BSS Shoes producten van onze site koopt, hebben wij uw persoonsgegevens nodig om onze overeenkomst met u uit te voeren. Zo hebben wij bijvoorbeeld uw betalings- en contactgegevens nodig om uw bestelling te bezorgen.
 • Wij baseren ons tevens op andere wettelijke grondslagen, zoals onze gerechtvaardigde belangen als bedrijf, om te voldoen aan een wettelijk vereiste of om uw vitale belangen te beschermen.

Delen van uw persoonsgegevens

BSS Shoes deelt uw persoonsgegevens met:

 • BSS Shoes-entiteiten voor de doeleinden en onder de voorwaarden als hierboven vermeld,
 • Derden-dienstverleners die persoonsgegevens verwerken namens BSS Shoes, bijvoorbeeld voor de verwerking van credit cards en betalingen, verzendingen en leveringen, hosting, beheer en onderhoud van onze gegevens, verspreiding van e-mails, onderzoek en analyse, beheer en promotie van het merk en producten en het aanbieden van bepaalde diensten en functies. Wanneer wij gebruikmaken van derden-dienstverleners, gaan we overeenkomsten aan waarin zij verplicht zijn passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen,
 • Andere derden voor zover dit noodzakelijk is om: (i) te voldoen aan een verzoek van de overheid, een gerechtelijk bevel of het toepasselijk recht; (ii) illegaal gebruik van onze site inbreuken op de Gebruiksvoorwaarden van onze site en ons beleid te voorkomen; (iii) onszelf te verdedigen tegen claims van derden; en (iv) te assisteren bij fraudepreventie of onderzoeken naar fraude (bijvoorbeeld namaak).
 • Aan elke andere derde waarvoor u toestemming hebt verleend.

Wij kunnen persoonsgegevens die wij over u hebben eveneens doorgeven in geval van verkoop of overdracht van het geheel of een gedeelte van ons bedrijf of activa (waaronder in geval van reorganisatie, splitsing, ontbinding of vereffening).

Delen van gegevens door uzelf

Wanneer u bepaalde sociale functies op onze site gebruikt, kunt u een openbaar profiel aanmaken dat mogelijk informatie bevat zoals uw schermnaam, profielfoto en woonplaats. U kunt eveneens inhoud delen met uw vrienden of met het publiek. Wij raden u aan gebruik te maken van de middelen die BSS Shoes aanbiedt om het sociale delen van informatie te beheren om te bepalen welke informatie u via de sociale functies van BSS Shoes beschikbaar stelt.

Bescherming en beheer van uw persoonsgegevens

Wij maken gebruik van een verscheidenheid aan technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, inclusief versleuteling en verificatie tools, om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Bewaring van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doeleinden die uiteengezet zijn in dit privacy-beleid uit te voeren (tenzij het toepasselijk recht een langere bewaarperiode voorschrijft). Over het algemeen betekent dit dat we uw persoonsgegevens net zo lang bewaren als u uw BSS Shoes-account aanhoudt. Wij bewaren persoonsgegevens die betrekking hebben op de aankoop van producten langer om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals wetgeving op het gebied van belastingen en aankopen en voor garantie doeleinden).

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U hebt het recht om te verzoeken om: (i) toegang tot uw persoonsgegevens; (ii) een elektronische kopie van uw persoonsgegevens (portabiliteit); (iii) correctie van uw persoonsgegevens indien deze incompleet of onjuist zijn; of (iv) wissen of beperking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden als voorzien door het toepasselijk recht. Dit zijn geen absolute rechten. Wanneer wij uw toestemming hebben verkregen voor de verwerking van uw persoonsgegevens hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken.

Als u een kopie van uw persoonsgegevens wilt aanvragen of een van uw andere rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via: salessupport@bss.shoes.

Afmelden voor directe marketing

Als u een BSS Shoes-account heeft, kunt u zich afmelden voor het ontvangen van de marketingberichten van BSS Shoes door de afmeldingsinstructies op te volgen die in het bericht staan. U kunt ook contact met ons opnemen via de contactgegevens in onderstaand hoofdstuk “Vragen en Feedback”.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Zowel het toepasselijk recht als onze praktijken veranderen in de loop van de tijd. Indien wij beslissen om ons privacybeleid te herzien, zullen wij de wijzigingen op onze site posten. Als wij de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken wezenlijk wijzigen, zullen wij u hiervan van tevoren op de hoogte stellen, of voor zover wettelijk vereist uw toestemming vragen alvorens dergelijke wijzigingen te implementeren. Wij raden u ten stelligste aan ons privacybeleid te lezen en op de hoogte te blijven van onze praktijken.

Vragen en feedback

Wij verwelkomen al uw vragen, opmerkingen en problemen met betrekking tot ons privacybeleid en onze privacypraktijken.

Indien u feedback wenst te geven of indien u vragen of problemen hebt, of uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen, neemt u dan contact op met Sales Support:

BSS Shoes B.V., Herdersweg 21, Laren, Nederland

U kunt ook een e-mail sturen naar: salessupport@bss.shoes.

Indien u contact met ons opneemt met een klacht over privacy zal de klacht worden beoordeeld met het doel het probleem tijdig en effectief op te lossen. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de betreffende toezichthoudende autoriteit van het land waar u woont.